header image

Chrzest:

Wszystkich pragnących przyjąć lub prosić o sakrament chrztu dla swojego dziecka zachęcamy do Kancelariau z naszym proboszczem w godzinach urzędowania kancelarii, bądź po mszy św.


Eucharystia:

Rodziców pragnących przygotować swoje dziecko do przyjęcia pierwszej komunii świętej w naszej parafii zachęcamy również do Kancelariau z ks. proboszczem. W chwili obecnej prowadzimy kilka grup dzieci, które przyjmą Chrystusa Eucharystycznego już w maju 2014. Przygotowanie trwa rok i wymaga wcześniejszego zgłoszenia!


Bierzmowanie:

Tych którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania zachęcamy do Kancelariau z ks. proboszczem. Podobnie jak w przypadku dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej prowadzimy w tym roku grupy pragnące otrzymać ten sakrament. Przygotowanie trwa również rok i wymaga wcześniejszego zgłoszenia!


Sakrament pokuty i pojednania:

Spowiedź w naszej parafii odbywa się zawsze 15 minut przed każdą mszą św, w pierwsze piątki każdego miesiąca oraz w innych specjalnych terminach ogłoszonych wcześniej.


Namaszczenie chorych:

...


Małżeństwo:

Osoby pragnące udzielić sobie sakramentu małżeństwa, jak również te które pragną odbyć w naszej parafii kurs przedmałżeński serdecznie zapraszamy do Kancelariau z nami w godzinach urzędowania kancelarii